Ochrona danych osobowych (RODO)

Helse Clinic stosuje najwyższe standardy ochrony danych osobowych. Począwszy od 25 maja 2018 r. stosujemy przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE serii UE serii L nr 119 z 4 maja 2016 r., s. 1).

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych zawartych w wiadomościach elektronicznych kierowanych na wszystkie adresy e-mail w domenie helseclinic.com.pl jest Helse Clinic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-461), przy ul. Literacka 161, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588418. To samo dotyczy danych ujawnionych w toku rozmowy telefonicznej z wykorzystaniem numerów telefonów wskazanych na naszej stronie.

Podanie danych osobowych w treści wiadomości e-mail, jak i podczas rozmowy telefonicznej jest dobrowolne. Pragniemy jednak podkreślić, że niepodanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu może uniemożliwić umówienie wizyty u naszych specjalistów.

Szczegółowe informacje na temat celu i zakresu danych osobowych gromadzonych w związku z obsługą poczty elektronicznej przychodzącej na adresy w domenie helseclinic.com.pl oraz w toku rozmów telefonicznych prowadzonych z wykorzystaniem naszych numerów telefonicznych znajdą Państwo tutaj.

Stosowaną przez Helse Clinic politykę ochrony danych osobowych znajdą państwo tutaj.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Helse Clinic możecie Państwo się z nami skontaktować pod adresem dane.osobowe@helseclinic.com.pl